Onze installaties

De installaties wie we onderhouden

De vier biomassa-installaties in Bleiswijk, Maasbree en Asten die we bij TBM O&M onderhouden zijn vrijwel identiek en draaien allemaal op natuurlijk (rest)afval dat nergens anders voor te gebruiken is. Met name sloophout of snoeiafval afkomstig van onderhoud aan bossen.

De installaties staan in glastuinbouwgebieden en vormen een duurzaam alternatief voor de enorme gasvraag in deze sector. Om vervoer over een grote afstand te voorkomen halen we de grondstoffen zoveel mogelijk uit de directe omgeving van de installaties. We willen in alles duurzaam opereren, waarbij het tot een minimum beperken van CO2-uitstoot een belangrijk doel is.

Per installatie hebben we twee productielijnen. Via deze productielijnen wordt biomassa vanuit opslagbunkers naar verbrandingsovens getransporteerd. Het verbrandingsproces sturen we aan met hoogwaardige software die we op locatie of remote bedienen. Tijdens dit verbrandingsproces produceren de ovens hogedruk natte stoom die we op twee manieren gebruiken in de energievoorziening:

Leveren van warmte

Via warmtewisselaars sturen we de stoom naar afnemers die de warmte benutten voor bijvoorbeeld stadsverwarming.

Leveren van stroom

Een deel van de stoom leiden we door turbines waarmee we stroom opwekken. De geproduceerde elektriciteit is voor eigen gebruik door de klanten waar de biomassa-installaties zich bevinden. Bijvoorbeeld om de eigen kassen te verlichten.

Technologie achter biomassa-installaties

De technologie achter biomassa-installaties is zeer complex. In het hele proces komen alle facetten van de techniek bij elkaar: werktuigbouwkunde, mechanica, elektronica, hydrauliek, pneumatiek, PCL-besturingen, … Technologie die we bovendien continu innoveren op basis van de nieuwste inzichten en ontwikkelingen. We investeren doorlopend in vernieuwing om in alle opzichten tot een optimale verbranding van biomassa te komen. En we houden onze technische kennis up-to-date om de installaties op de beste manier te onderhouden en zo de continuïteit van het volledige proces te waarborgen.

Meer weten over TBM O&M?

Wil je meer weten over onze onderhoudsdienstverlening of over werken bij ons boeiende bedrijf? Neem dan contact met ons op.

Scroll naar boven