Wie zijn wij

Onderhoudsdienstverlening van A tot Z

TBM O&M werkt fullservice op het gebied van het onderhoud van biomassa-installaties. Bij ons draait alles om duurzaamheid en technologie, waarbij we continu investeren in verdere verbetering en innovatie. Dit maakt ons toonaangevend in onze sector. Bovendien zijn we een erg prettige organisatie om voor én mee te werken. Een hecht team van gemotiveerde professionals met oprechte aandacht voor elkaar. En voor de klanten, partners en leveranciers waarmee we op een persoonlijke manier samenwerken.

Ons DNA

Onze visie

De wereld kan niet zonder investeringen in duurzaamheid. We hebben een klimaatprobleem dat we alleen zo samen op kunnen lossen. Daarom werken we met elkaar aan duurzame alternatieven op allerlei terreinen. Energie uit natuurlijk (rest)afval dat we nergens anders voor kunnen gebruiken is een duurzaam alternatief voor fossiele brandstoffen. Biomassa- installaties die op deze manier energie opwekken leveren een waardevolle bijdrage aan een beter milieu. En dus aan een betere wereld voor iedereen.

Onze missie

We brengen de beste professionals en hoogwaardige technologie bij elkaar. Zo onderhouden we op kwalitatieve wijze biomassa-installaties die bijdragen aan een duurzame wereld. Daarbij richten we ons niet op succes op de korte termijn. We werken samen aan een bedrijf met een langdurige en stevige positie als betrouwbare partij in onze sector. Daarom investeren we niet alleen doorlopend in nieuwe technieken en vormen van dienstverlening, maar ook in duurzame relaties met onze medewerkers, klanten, partners en leveranciers.

We gaan voor kwaliteit

Alleen het beste is goed genoeg. Dat geldt voor onze dienstverlening aan klanten, maar ook voor de manier waarop we als collega’s met elkaar werken. We nemen onze verantwoordelijkheid en leggen in alles de lat hoog. We zetten graag een stapje extra en helpen elkaar als dat nodig is. Zo kunnen onze klanten altijd rekenen op de hoogste kwaliteit en leveren we als één team verbluffende prestaties.

We blijven leren
Om uit te blinken in ons werk blijven we leren. Van elkaar en met elkaar. Persoonlijke en vakinhoudelijke groei vinden we belangrijk. In welke functie we ook werken. We zijn nieuwsgierig en verdiepen ons graag in nieuwe materie. De kennis en ervaring die we opdoen passen we ook toe in de dagelijkse praktijk.

We blijven verbeteren
Stilstand is achteruitgang. Dat geldt zeker in ons mooie werk. We hebben een scherp oog voor nieuwe ontwikkelingen en willen daarin vooroplopen. Waar we zien dat dingen beter kunnen gaan we hiermee aan de slag. We nemen daarin het initiatief en pakken zaken op. Voor onze klanten, maar ook om alles uit onszelf te halen.

Duurzaamheid staat centraal

In onze dienstverlening draait het om duurzaamheid. Met elkaar dragen we bij aan een wereld waar het ook voor komende generaties veilig en prettig leven is. Maar ‘duurzaamheid’ betekent voor ons veel meer. Het zegt ook alles over de manier waarop we met elkaar omgaan en werken aan de groei van ons bedrijf. Het gaat bij ons niet om ‘grote stappen snel thuis’, maar we investeren in langdurige relaties waarvoor onderling vertrouwen de basis vormt.

We gaan voor organische groei
We hebben mooie plannen voor de toekomst en zijn trots op wat we samen al hebben bereikt. We zijn ambitieus, maar willen vooral een bedrijf zijn waar iedereen ’s avonds vrolijk naar huis gaat. Onze groeiplannen moeten passen bij wat onze mensen willen en waar we ons prettig bij voelen. Met enthousiaste en gemotiveerde collega’s ons werk goed doen: dat vinden we belangrijk.

We zijn open en eerlijk
We kunnen elkaar alleen vertrouwen als we open en eerlijk zijn. Dat past ook bij onze bedrijfscultuur. Weten wat je aan elkaar hebt is de basis voor samenwerken en plezier in het werk. We spreken zaken tegen elkaar uit, ook al zijn we het niet altijd eens. Dit doen we met respect voor iedereen. Zo bouwen we relaties die écht duurzaam zijn.

Lees meer over onze duurzame technologieën…

We werken veilig

We werken met techniek en investeren continu in vernieuwing op dit vlak. Maar dit doen we altijd op een veilige en verantwoorde manier. We beperken de risico’s op onveilige situaties op de werkvloer tot een minimum. Bijvoorbeeld door tijdens het werk een helm en veiligheidsschoenen te dragen. Maar ook door ons aan de geldende richtlijnen en voorschriften te houden én door ons oprecht verantwoordelijk te voelen voor de veiligheid van de ander.

Iedereen moet zich veilig voelen
Veiligheid op het werk gaat verder dan alleen een omgeving zijn waarin we ons houden aan de regels op dit gebied. Het heeft ook te maken met ons onderlinge gedrag. We durven en kunnen onszelf zijn, wie je ook bent en wat je achtergrond ook is. Je veilig voelen tussen je collega’s en zo zonder belemmeringen alles uit jezelf halen. Ook dat verstaan we onder ‘veiligheid’.

We kunnen op elkaar rekenen
We werken als een hecht team samen. Dat betekent ook dat we voor elkaar klaarstaan als dit nodig is. Kom je ergens even niet uit of is er iets aan de hand? Dan is er altijd een collega die je helpt. Zo zijn we een veilig vangnet voor elkaar en een bedrijf waar je er nooit alleen voorstaat.

We zijn betrokken

We zijn betrokken bij elkaar en bij onze klanten. Wat we doen, met wie en voor wie gaat ons echt aan het hart. Daarom hebben we ook korte lijnen. Zo weten we wat er speelt en kunnen we snel schakelen. We doen niet onnodig ingewikkeld en houden niet van overbodige poespas. Met beide benen op de grond en met oprechte interesse in de ander. Dat is hoe we werken. Het gaat ons om het resultaat.

We pakken eigenaarschap
We gooien niks over de schutting. In alles wat we doen nemen we onze verantwoordelijkheid. Is er een probleem? Dan blijven we hier niet in hangen, maar lossen het op. Zelf of door hier anderen bij te betrekken die kunnen helpen. Samen krijgen we het voor elkaar!

We doen wat we beloven
We doen geen loze beloftes. Om welke reden dan ook. Als we iets beloven, maken we het waar. We beloven geen gouden bergen en weten wat realistisch is. Betrokkenheid betekent: weten wat de verwachtingen van de ander zijn en hier ook aan voldoen. Dat maakt ons bijzonder.

Meer weten over TBM O&M?

Wil je meer weten over onze onderhoudsdienstverlening of over werken bij ons boeiende bedrijf? Neem dan contact met ons op.

Scroll naar boven